FSC® - Forest Stewardship Council

Bovalls Dörrbyggeri har sporbarhetssertifikater for å produsere og selge FSC-sertifiserte dører. Det betyr at vi selger dører som er laget av tre fra bærekraftige skoger, der skogsarbeideren får en ordentlig lønn, der dyr og planter sikres gode levevilkår og der man ikke feller flere trær enn det skogen kan reprodusere naturlig, og andre kontrollerte materialer.

FSC® står for Forest Stewardship Council og er en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon som virker for en miljøtilpasset, sosial ansvarstaking og økonomisk livskraftig bruk av verdens skoger, gjennom sitt sertifiseringsystem FSC.

FSC® – Forest Stewardship Council Sertifiserte bedrifter følger FSCs regler (standarder) for skogbruk og sporbarhet. De som følger reglene, kan merke produktene sine med FSC’s varemerke. FSC-merket hjelper forbrukere og bedrifter med å velge varer av tre som støtter ansvarsfullt skogbruk. Det vil si et skogbruk som tar hensyn til mennesker og miljø.

Skogen gir oss rent vann, frisk luft og bidrar til å bremse den globale oppvarmingen. Den gir mat, medisiner og viktige naturressurser som tømmer og papir. Et ansvarsfullt skogbruk sørger for at skogen også på lang sikt kan gi disse nyttighetene. De som deltar i FSC, vil frivillig bidra til dette.

Om Forest Stewardship Council, FSC®
Les mer om FSC®’s viktige arbeidet for en bærekraftig, ansvarlig skog her.

Bovalls lisenskode: FSC-C018657

Shopping Cart

Vi har semesterstängt v.28-31. Galleriet i Bovallstrand är öppet tis-torsdag kl.15-17.

X