gdpr

GDPR-policy för Bovalls Dörrbyggeri

Bovalls Dörrbyggeri (nedan kallad Bovalls) värnar om säkerheten och integriteten för all personlig information som samlas in och behandlas inom verksamheten. Denna policy syftar till att tydligt beskriva hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med EU’s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vänligen läs igenom följande information noggrant:

Insamling och användning av personuppgifter

  • Bovalls samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot våra kunder och potentiella kunder.
  • Vi samlar in och sparar personuppgifter i vårt affärssystem i enlighet med lagstiftningens krav. Personuppgifterna sparas i tio år för kunder och två år för offerter, för att säkerställa att vi kan uppfylla våra juridiska skyldigheter och tillhandahålla en väl fungerande service.

 Säkerhet och integritet

  • Bovallsdörrbyggeri vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot otillåten åtkomst, förlust, förändring eller missbruk.
  • Endast kontorspersonalen har tillgång till de personuppgifter som behandlas och de är skyldiga att följa gällande lagstiftning.

 Kameraövervakning

  • Bovalls har kameraövervakning över området och parkeringen för att förebygga brott och utreda brott på vår egendom.
  • Insamlade uppgifter via kameraövervakning används enbart i syfte att förebygga och utreda brott och lagras endast under den tid som krävs för att uppfylla dessa ändamål.

Hemsida och integritetspolicy

  • Bovalls har en separat GDPR-policy för sin hemsida. Vänligen läs igenom denna policy för ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter på vår webbplats. Du hittar länken i botten på vår hemsida bovalls.com.

Rättigheter för de registrerade

  • Enligt GDPR har du som registrerad vissa rättigheter, inklusive rätten att begära tillgång till, korrigering av och radering av dina personuppgifter, samt rätten att begränsa behandlingen och motsätta dig behandlingen.
  • Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller om du önskar utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige via info@bovalls.com

Överföring av personuppgifter

  • Bovalls överför inte personuppgifter till tredje part utanför EES, om inte detta är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter eller om det krävs enligt lag.

Vi strävar efter att ständigt förbättra och upprätthålla vår GDPR-policy för att säkerställa att vi håller vår kunders och användares personuppgifter säkra och skyddade. Om du har några frågor, funderingar eller klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen maila till info@bovalls.com för att komma i kontakt med vår dataskyddsansvarige.

Shopping Cart

Vi har semesterstängt v.28-31. Galleriet i Bovallstrand är öppet tis-torsdag kl.15-17.

X