gdpr

Integritetspolicy för Bovallstrandsdörren Aktiebolag (nedan kallad Bovalls).
Hos Bovalls, tillgängligt från https://www.bovalls.com/, är en av våra huvudprioriteringar våra besökares integritet. Detta integritetspolicydokument innehåller typer av information som samlas in och registreras av Bovalls och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

General Data Protection Regulation (GDPR). Vi är personuppgiftsansvariga för din information.

Bovalls rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy beror på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in informationen:

  • Bovalls behöver utföra ett avtal med dig
  • Du har gett Bovalls tillstånd att göra det
  • Att behandla dina personuppgifter ligger i Bovalls berättigade intressen
  • Bovalls behöver följa lagen

Bovalls kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna Integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning det är nödvändigt för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla vår policy.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Om du vill få information om vilken personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

  • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig.
  • Rätten till rättelse.
  • Rätten att göra invändningar.
  • Rätten till begränsning.
  • Rätten till dataportabilitet
  • Rätten att återkalla samtycke

Loggfiler

Bovalls följer en standardprocedur för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och är en del av värdtjänsternas analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, referens-/utgångssidor och möjligen antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och webbsignaler

Precis som alla andra webbplatser använder Bovalls “cookies”. Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på vår webbsida baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Sekretesspolicyer

Du kan konsultera denna lista för att hitta integritetspolicyn för var och en av Bovalls reklampartners.

Tredjeparts annonsservrar eller annonsnätverk använder teknologier som cookies, JavaScript eller Web Beacons som används i deras respektive annonser och länkar som visas på Bovalls som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta inträffar. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa annonsinnehållet som du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att Bovalls inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Tredje parts sekretesspolicyer

Bovalls Integritetspolicy gäller inte andra annonsörer eller webbplatser. Därför råder vi dig att konsultera respektive integritetspolicy för dessa tredjepartsannonsservrar för mer detaljerad information. Det kan innehålla deras praxis och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. För att få mer detaljerad information om cookiehantering med specifika webbläsare, finns den på webbläsarnas respektive webbplatser.

Barninformation

En annan del av vår prioritet är att lägga till skydd för barn när de använder internet. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å observere, delta i og/eller overvåke og veilede deres nettaktivitet.

Bovalls samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats, rekommenderar vi starkt att du kontaktar oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

Endast online sekretesspolicy

Vår personvernpolicy opprettet på GDPRPrivacyPolicy.net) gjelder kun for våre online aktiviteter og er gyldig for besøkende på nettstedet vårt med hensyn til informasjonen de deler og/eller samler inn i Bovalls. Denna policy är inte tillämplig på information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du härmed till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Kvalitetsdører fra Bovallstrand

Bovalls Dörrbyggeri bygger ytterdører, innerdører og trevinduer i i sertifiserte materialer med stor forkjærlighet for tre. Tre som et unikt naturlig og levende materiale og håp om en bærekraftig produksjon for både mennesker og miljø. Tre, håp og kjærlighet, rett og slett!

X