Vestkystklimaet

Klimaet på den svenske vestkysten er hardt med saltstenk og sterke vinder. Kanskje er det spesielt hardt ytterst på kysten ved Sotenäs. For noen tiår siden da verden var lokal og ikke global, solgte vi våre dører i nærområdet. De gamle byggmestrene visste at det krevdes solide materialer og stabile konstruksjoner for at dørene skulle motstå værforholdene på Bohuskysten. Kundene her i trakten satte kravene og vi har ikke hatt noen grunn til å endre dem siden den gang. Selv om kundene i dag finnes både nært og fjernt.

Kuriosa om vinden i Bohuslän

Nå tror kanskje mange at de høyeste vindstyrkene måles i Bohuslän, men rekorden for området er faktisk inne i landet, i Västergötland. En forklaring er at fjellene i Sør-Norge demper og skifter retning på de kraftigste vindene. Den målte vindrekorden for Sverige i helhet finner man langs Østersjøkysten, noe som trolig skyldes at målestasjonene der er plassert høyere i landskapet der det blåser mer.

Vesterhavets åpne beliggenhet mot Nordsjøen og Atlanteren gjør at havoverflaten nesten alltid er i bevegelse. På grunn av de lange blåsestrekningene over Nordsjøen og Skagerrak kan bølgene bli svært høye. Bølgene er høyest om vinteren og den 14. januar 2007 ble det registrert en 13 meter høy bølge ved Väderöarna. Det er rekord for den svenske kysten.

Om våren og sommeren er forholdene roligere. Faren for enkeltvise ekstremt høye bølger, såkalte monsterbølger, er liten i Skagerrak.

Sørvestvinden driver opp vannstanden

I Västra Götaland oppstår høye vannstander for det meste ved vestlige vinder. Ofte er det en sørvestlig vind som fører til at store vannmasser flyttes inn mot den norske og svenske kysten. Hvis vinden siden dreier mot nordvest, beveger vannmassene seg sørover og øker nivåene så langt ned som Halland og Skåne. Det ekstreme nivået varer vanligvis i noen timer. Hvor høy den ekstreme situasjonen blir ut fra de aktuelle værforholdene, avhenger av utgangsnivået. En kraftig storm trenger ikke å medføre kritiske nivåer hvis vannflaten innledningsvis ligger lavt.

Vår arv & vår historie

Bovalls Dörrbyggeri ligger i Bovallstrand, et tettsted ved Bottnafjorden i Sotenäs kommune i Bohuslän. Helt fra starten, i 1943, da vi lagte de første dørene for sjøboder og eneboliger i kystsamfunnet, var det viktig med robuste, værbestandige materialer og skikkelig dørhåndverk.

hantverkare som hyvlar
hantverkare slipar karm

Vårt håndverk & vår kunnskap

Kvalitet og håndverk ligger oss varmt om hjertet. Å lage dører er et unikt og personlig preget håndverk, som føres videre mellom generasjonene. Dørene produseres alltid av en og samme håndverker, som følger døren fra valg av tre til ferdig produkt.

Våre valg av tre & opprinnelse

For oss er treets kvalitet like viktig som dets opprinnelse. Treets struktur inneholder avtrykk fra naturen, og hver bit, hvert panel, hver karm og hver list er unik. Dørene bygges derfor med stor respekt for råvarene som naturen har brukt årtier på å produsere. Med havet i vest og naturen rundt hjørnet fra snekkeriet, er det naturlig for oss å engasjere oss i bærekraftsaker. Et viktig skritt er arbeidet med FSC®-merket tre.

regnskog
Shopping Cart

Galleriet i Bovallstrand är öppet vardagar kl.8-16 & för bokade besök på lör kl.11 & 12.

X