loader image

Må jeg ha samme treslag i karmen som i dørbladet på innerdører?

Nei, du trenger ikke. Ønsker du at kun dørbladene framheves mot interiøret, for eksempel mot et lyst interiør, kan du ha hvitmalte karmer til innerdører. Det er ganske vanlig å la karmen “smelte inn” i veggen.

Shopping Cart