loader image

Har transport av tre fra tropene har minimal miljøpåvirkning?

Category: Miljö

Siden transporten skjer med skip, som frakter tusenvis av containere med tømmer, er miljøbelastningen per kilometer betydelig lavere enn transport med lastebil. Det er ingen tvil om at tropisk tre kommer langveis fra, og reiser mange kilometer før det brukes i en sluseport, bro eller konstruksjon. Dette fører ofte til høye CO2-utslipp. Likevel er ikke miljøbelastningen så ille, som vist av miljøberegninger.

Det er ikke bare kilometerne som er viktige, men også transportmidlene. Har du noen gang sett en lastebil med 8000 containere? Transport med skip er mye renere per kilometer enn med lastebil.

Miljøskadene forårsaket av transport bestemmes av både avstanden og transportmåten. Dette regneeksemplet viser at transport av bartre fra Europa noen ganger til og med kan ha høyere miljøbelastning enn trevirke fra tropiske områder.

 

Følgende spørsmål/svar om tropisk tre kommer fra FSC Nederland. Vi har oversatt spørsmålene til norsk. https://hierhoutdaarbos.nl/

Shopping Cart
X