loader image

Er det ikke bedre å bruke tre fra nærområdet for å unngå frakt over lange avstander?

Det største volumet vi forbruker årlig er furu fra Sverige. Ask er svensk og vi kjøper også eik fra Sverige i utgangspunktet, ellers er eiken fra Europa.

Men! Hvis det ikke er etterspørsel etter skog fra den sørlige halvkule, vil skogen ikke ha noen verdi og den vil bli hogd ned til fordel for noet mer lønnsom, som f. eks monokulturer av palmeolje eller soya. Det er en økologisk katastrofe hver gang det skjer.

Det er bare én grunn til at Sverige i stor grad er dekket av skog og det er at skogen vår er lønnsom for skogeierne. Akkurat som i Sverige eies skog i stor grad av bønder på den sørlige halvkule og de må tjene noe på jordene sine.

Dersom bonden/skogseiern kan bruke skogen sin på en bærekraftig måte og selge sagede eller høvlede treprodukter til miljøbevisste kunder, mener vi at miljøgevinsten langt overstiger utslippene fra skipsfarten.

Utenlandske tresorter kan også ha andre egenskaper enn de innenlandske, som gjør at du slipper å male eller behandle overflaten med for eksempel råtebeskyttelse.

Shopping Cart