loader image

Er det forskjell på lovlig og sertifisert tropisk tømmer?

Category: Miljö

Det er gitt tillatelser til hogst av lovlig tømmer, men dette sier lite om hvordan skogen drives. I noen tilfeller forsvinner til og med skogen helt!

Du plasserer en fasade eller legger et hagedekke. Så lenge det er lovlig tropisk tre er det greit. Tre er tre, ikke sant? Forvaltes skogen bærekraftig? Er det barnearbeid? Har lokalbefolkningen nytte av det? Vil krypskyttere bli stoppet? Beskyttes dyrene?

Dersom skogen er FSC-sertifisert, brukes strenge regler som garanterer bevaring av biologisk mangfold og sikrer at mennesker som bor og arbeider i skogen behandles med respekt. Lovlig tømmer gir ikke slike garantier.

Det er gitt tillatelse til hogsten. Det er alt. Og det er alt for lite. Det juridiske er rett og slett ikke godt nok.

 

Følgende spørsmål/svar om tropisk tre kommer fra FSC Nederland. Vi har oversatt spørsmålene til norsk. https://hierhoutdaarbos.nl/

Shopping Cart
X