loader image

Miljö

Er det forskjell på lovlig og sertifisert tropisk tømmer?

Det er gitt tillatelser til hogst av lovlig tømmer, men dette sier lite om hvordan skogen drives. I noen tilfeller forsvinner til og med skogen helt!

Du plasserer en fasade eller legger et hagedekke. Så lenge det er lovlig tropisk tre er det greit. Tre er tre, ikke sant? Forvaltes skogen bærekraftig? Er det barnearbeid? Har lokalbefolkningen nytte av det? Vil krypskyttere bli stoppet? Beskyttes dyrene?

Dersom skogen er FSC-sertifisert, brukes strenge regler som garanterer bevaring av biologisk mangfold og sikrer at mennesker som bor og arbeider i skogen behandles med respekt. Lovlig tømmer gir ikke slike garantier.

Det er gitt tillatelse til hogsten. Det er alt. Og det er alt for lite. Det juridiske er rett og slett ikke godt nok.

 

Følgende spørsmål/svar om tropisk tre kommer fra FSC Nederland. Vi har oversatt spørsmålene til norsk. https://hierhoutdaarbos.nl/

Er det virkelig nødvendig at hardtre kommer hit fra tropene?

Det er to grunner til å bruke tropisk tre. Sertifisert tropisk tre er et svært miljøvennlig materiale som ofte overgår egenskapene til lokalt tre.

Den har ofte lengre levetid. 35 til 50 år er regelen snarere enn unntaket. Og 100% sirkulær. I tillegg fører valget av tropisk FSC-tre til beskyttelse av svært sårbare skoger og deres innbyggere, mennesker og dyr. FSC-skog kan tross alt ikke hogges for soya- eller oljepalmeplantasjer. Skogen forblir en skog ved å velge tropisk tre oftere.

 

Følgende spørsmål/svar om tropisk tre kommer fra FSC Nederland. Vi har oversatt spørsmålene til norsk. https://hierhoutdaarbos.nl/

Sparer vi ikke klimaet ved å stoppe hogsten?

Hogst er ikke hovedårsaken til avskoging eller klimaendringer. Ved å velge tropisk FSC-tre sikrer du at skogen fortsetter å eksistere.

For 20 år siden lagret intakte tropiske skoger fortsatt 17 prosent av menneskeskapte utslipp. Skoger mistet omtrent 25 prosent av arealet sitt, mens de globale utslippene økte med 46 prosent. Intakt tropisk skog er et avgjørende lagringsplass for CO2 og spiller en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringer. I skogarna som förvaltas av FSC växer 99 träd för varje skördat träd som absorberar CO2 igen. I skogene som forvaltes av FSC vokser det 99 trær for hvert tre som høstes som absorberer CO2 igjen. Ved å bruke sertifisert tropisk trevirke hindrer du bruk av byggematerialer som slipper ut mye CO2 og du stopper hogst av tropisk skog (for å gi plass til soya eller palmeolje), noe som motvirker klimaendringer.

 

Følgende spørsmål/svar om tropisk tre kommer fra FSC Nederland. Vi har oversatt spørsmålene til norsk. https://hierhoutdaarbos.nl/

Er det bedre for klimaet å jobbe med stål, betong eller plast, for da dør ingen tropisk skog?

Bruk av FSC tropisk trevirke har en positiv klimaeffekt på to måter. Det er et alternativ til forurensende materialer, og det beskytter også skogen, som spiller en avgjørende rolle for å bekjempe klimaendringer.

Produksjon av materialer til byggebransjen står for 11 prosent av globale energi- og prosessrelaterte utslipp. Omtrent halvparten av all betong, murstein og stål går til byggebransjen. Hvis vi ikke gjør noe, vil den økende globale etterspørselen etter boliger forårsake enorme CO2-utslipp fra materialer som betong, stål og glass. Mens tre, inkludert tropisk tre, lagrer CO2 under vekst. Det frigjøres mye CO2 ved produksjon av stål, betong eller plast. Velg i tillegg tropisk FSC-tre for da dør ingen skog. Skogen skal bevares nettopp fordi den ikke må gjøres om til plantasje for soya eller palmeolje.

 

Følgende spørsmål/svar om tropisk tre kommer fra FSC Nederland. Vi har oversatt spørsmålene til norsk. https://hierhoutdaarbos.nl/

Har transport av tre fra tropene har minimal miljøpåvirkning?

Siden transporten skjer med skip, som frakter tusenvis av containere med tømmer, er miljøbelastningen per kilometer betydelig lavere enn transport med lastebil. Det er ingen tvil om at tropisk tre kommer langveis fra, og reiser mange kilometer før det brukes i en sluseport, bro eller konstruksjon. Dette fører ofte til høye CO2-utslipp. Likevel er ikke miljøbelastningen så ille, som vist av miljøberegninger.

Det er ikke bare kilometerne som er viktige, men også transportmidlene. Har du noen gang sett en lastebil med 8000 containere? Transport med skip er mye renere per kilometer enn med lastebil.

Miljøskadene forårsaket av transport bestemmes av både avstanden og transportmåten. Dette regneeksemplet viser at transport av bartre fra Europa noen ganger til og med kan ha høyere miljøbelastning enn trevirke fra tropiske områder.

 

Følgende spørsmål/svar om tropisk tre kommer fra FSC Nederland. Vi har oversatt spørsmålene til norsk. https://hierhoutdaarbos.nl/

Er sertifisert tropisk tre dyrere?

Er FSC-tre dyrere? Eller er annet trevirke rett og slett for billig? Dette blir åpenbart ved beregning av de faktiske kostnadene ved bruk av ikke-sertifisert tømmer.

Akkurat som med kjøtt, kaffe eller energi er det greit å se på helheten og ikke bare prislappen. Hvis du bryr deg om mennesker, dyr, planeten eller velferd, er en lav pris uttrykt i penger gjort på kort tid. Men hva koster det egentlig? Hva skjer når du beregner den faktiske kostnaden for ikke-sertifisert.

Fordi dette valget gjør at risikoen for skader på klima og biologisk mangfold neppe kan uttrykkes i penger.

 

Følgende spørsmål/svar om tropisk tre kommer fra FSC Nederland. Vi har oversatt spørsmålene til norsk. https://hierhoutdaarbos.nl/

Er det bedre å bruke impregnert bartre enn tropisk hardtre?

Husk at selv om modifisert eller konservert treverk nærmer seg egenskapene til tropisk treverk, krever det bearbeiding av treet. For å øke ytelsen til bartre tilsettes for eksempel stoffer eller treet varmes opp ved høy temperatur. Modifikasjon krever noen ganger også spesifikke bartrearter, som fortsatt må importeres langveisfra. Alt dette har en negativ innvirkning på miljøet.

Tropisk hardtre trenger ikke den ekstra behandlingen, er naturlig sterk, har lang levetid og er også bærekraftig for mennesker, dyr og planeten. Ved å velge sertifisert tropisk trevirke stimulerer du også bærekraftig forvaltning og dermed beskyttelse av våre mest sårbare skoger.

 

Følgende spørsmål/svar om tropisk tre kommer fra FSC Nederland. Vi har oversatt spørsmålene til norsk. https://hierhoutdaarbos.nl/

Shopping Cart
X