Bohuslänsk håndverk Bærekraftige materialvalg Værbestandig konstruksjon

Good Wood

Hos oss i Bovalls er alle innkjøp av tre allerede FSC®-merkede. Vi støtter også Good Wood ettersom det gir ytterligere en bærekraftdimensjon takket være deres mål om å inkludere verdens skogbønder i virkehandelen.

Good Wood er en markedsbasert løsning på problemet med avskoging og fattigdom i skogene på den sørlige halvkulen. Hvert år forsvinner 8 millioner ha skog i verden med minsket biologisk mangfold og enorme utslipp av drivhusgasser som følge. Samtidig er 800 millioner fattige mennesker avhengige av skogen for å kunne overleve. Fattigdom og avskoging er tett sammenknyttet og årsakene er flere.

En av de viktigste årsakene er at det ikke er lønnsomt å bruke skogen på en bærekraftig måte, noe som i sin tur fører til at skogmark overutnyttes og på sikt omvandles for å tilgodese kortsiktige økonomiske behov. Hvis småbrukere i utviklingsland i stedet fikk ordentlig betalt for en bærekraftig produsert treråvare, ville de ha et incitament til å beskytte og bevare skogen. Det ville da ha snudd fattigdoms- og avskogingsspiralen. Etterspørselen etter tre er stor i hele verden og derfor finnes det et enormt potensial.

Sammen med ledende skogeksperter og ideelle organisasjoner har Eco-Innovation, som arbeider med miljløstyrt forretningsutvikling, tatt initiativet til å starte prosjektet Good Wood. Målet er å skape et marked for sosialt, økonomisk og økologisk bærekraftig produsert tre fra utviklingsland. For å gjøre dette mulig arbeider de med aktiviteter i alle deler av verdikjeden. Det handler om alt fra å anlegge nye, moderne, smaåskala sagbruk i utviklingsland til å gi produsenter og sluttkunder nye muligheter til markedsføring med sterke beretninger om opprinnelse.

Hos oss i Bovalls er alle innkjøp av tre allerede FSC®-merkede. Vi støtter også Good Wood ettersom det gir ytterligere en bærekraftdimensjon takket være deres mål om å inkludere verdens skogbønder i virkehandelen. En spennende løsning der vi bidrar til å gjenskape ødelagte skoger samtidig som vi får tilgang til nye, spennende tresorter!