Bohuslänsk håndverk Bærekraftige materialvalg Værbestandig konstruksjon

FSC-sertifisert Freijo

29 August 2014 | Nyheter
I dag har vi losset en bil med FSC-sertifisert Freijo. Vi har ventet i 9 måneder på leveransen og det må anses å være en rask levering. Nå skal virket deles opp for hånd og tørkes ytterligere.

Bildene viser lagerplassen der man sorterer virket på sagbruket samt omgivelsene på stedet.

omgivningar1 sortering1Kartet viser hvilket område virket kommer fra. Tømmeret fraktes på elveprammer fra skogen til sagbruket som ligger ved en elvestrand. På den måten sparer man transport.

brasilien-kort1Det finnes de som mener at det aldri kan lønne seg miljømessig å frakte skog over halve jordkloden, men ved å etterspørre nettopp FSC-skog, der man ikke får hugge mer enn skogen kan reprodusere naturlig, så får den bli sta?ende og tilføre ny oksygen.

20 % av verdens drivhusgasser kommer nemlig fra felling eller omlegging av skog til f.eks. beitemark eller dyrkbar jord. Når skogene hugges ned, brennes vanligvis området, noe som frigjør CO2 i store mengder. Er skogen FSC-sertifisert, blir skogens CO2-nivå nøytralt fordi jorden ikke brennes og skogarealet forblir stabilt.

Alt handler om å gjøre skogen lønnsom. Er skogen lønnsom, kommer ikke skogeierne til å rive ned skogen.

 

Les mer om miljøarbeidet vårt her.