Bohuslänsk håndverk Bærekraftige materialvalg Værbestandig konstruksjon

Et skip kommer lastet med FSC sertifisert teak

23 October 2015 | Nyheter
Et skip kommer lastet – 10 års jakt på ansvarsfullt produsert teak er nå over!

I 10 år har Bovalls Dørrbyggeri søkt etter teak av høy kvalitet, som er ansvarsfullt produsert, for å kunne fortsette å levere de klassiske ytterdørene som tåler klimaet på Vestkysten. For å tilfredsstille selskapets høye miljø ambisjoner, har grunnkravet vært at alt tre som kjøpes inn oppfyller kravene til den internasjonale anerkjente skogbruksstrandarden FSC ( Forest Stewardship Council).

Det viste seg å være en utfordring å få tak i teak. Sammen med to konsulentselskaper SSC Foresty og Sense Group har vi endelig lykkes. Løsningen ble teak fra Java i Indonesia, dyrket på en metode som ivaretar miljøet, samt at sosiale hensyn er ivaretatt. Nå er den første containeren losset, noe som vil resultere i nye markedsmuligheter for Bovalls Dørrbyggeri og den indonesiske leverandøren Perum Perhutani.

For Bovalls Dørrbyggeri er det en selvfølge å bare kjøpe tre som er miljø-sertifisert av en nøytral tredjepart.

– For oss er det å ta ansvar, at vi er forsikret at våre leverandører oppfyller minimumskravene til miljø, men også tar sosiale hensyn, sier Inger Gustafsson.

bovalls_nyheter_23-okt_teakplanta bovalls_nyheter_23-okt_teaktrad

bovalls_nyheter_23-okt_inger-evaPerhutani driver et avansert system som kalles agroforestry. På Java betyr det at selskapet tillater lokale bønder å dyrke ertevekster og mais mellom radene av teak, under de første og siste årene av det tar å dyrke teak. I mellomtiden kan ulike arter som trives best i skyggen dyrkes, arter som porang (en potetlignende rotfrukt) eller medisinske planter. En del av inntektene på selve teaken går også tilbake til de byene som grenser til selskapets plantasjer. Parallelt skaper selskapet arbeidsplasser gjennom sin satsning på øko-turisme og utvinne andre ressurser fra skogen (eukalyptusolje, honning, kaffe, terpentin og silketråd).

Den første containeren ble levert i midten av oktober, og kvaliteten viste seg å være over all forventning.

– Dette skaper helt klart nye forretnings muligheter for oss, det er helt klart. Samtidig som vi er en pådriver for miljøfokus og bevissthet rundt dyrking av tre, sier Inger Gustafsson.

På sikt står Bovalls, SSC Foresty og Sense Group sammen om en visjon om å få flere skogbrukere til på den sydlige delen av kloden til å innføre en mer holdbar skogproduksjon. For at dette skal skje kreves dog at industrien, og at sluttbruker stiller strengere krav til produkter de kjøper.

– Vi er meget positive til denne handelen, og synes Bovalls er et bra forbilde for andre i bransjen. Gjennom å kjøpe tre på denne måten, vil produsenter på et effektivt vis støtte en utvikling i retning langsiktig og ansvarsfullt skogbruk, sier Martin Person i Sense Group.

FSC (Forest Stewardship Council)
Internasjonal organisasjon som fremmer miljøtilpasset skogdrift, som tar sosialt ansvar og jobber for økonomisk bærekraftig bruk av verdens skoger. Bovalls Dørrbyggeri har sporings- sertifikat for å kunne produsere og selge FSC merket dører, som er fremstilt av tre fra bærekraftige skoger, der skogsarbeideren får en ansvarlig lønn, dyr og vekster sikres gode levevilkår, samt at det ikke felles flere trær enn skogen naturlig kan reprodusere.

Sense Group
Konsulentselskapet med fokus på økosystem vennlig innovasjon, som de seneste årene har jobbet med på flere nivåer for å øke etterspørselen etter sertifisert trevirke fra utviklings land, blant annet Indonesia.

SSC Foresty
Arbeider med å hjelpe selskaper i utviklingsland som vil innføre bærekraftig FSC-merket skogsdrift. De har lang erfaring med sitt arbeid i Indonesia.

Perum Perhutani
Indoneisas statlige skogbruk med 2.4 millioner hektar skog eksklusive naturreservat.

 

Les mer om miljøarbeidet vårt her.